REFERAT BESTYRELSESMØDE.

Torsdag den 13. feb. 2020

 1. Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde, underskrives.
 2. Gennemgang af Generalforsamling d. 14-03-2020
 3. Kasseren, regnskab 2019, budget 2020.
 4. Nye fiskeskure? Bådklubbens anmodning om sted til klubhus.
 5. Opfølgning på Wi-fi, pæleramning og video overvågning
 6. Dagsorden til møde med MFK i marts 2020, referat fra regionsmøde i FLID
 7. Opfølgning af sikker havn 2020 og børne redningsveste 2020
 8. Nyt fra Havnefogeden, Gennemgang af opgaveliste.
 9. Musik på havnen den 22. maj og 23 Maj 2020.
 10. Bordet rundt E.v.t

Afbud fra Dion.

Ad. 1.

Referat underskrevet.

Ad. 2.

Brian udsender indkaldelse til generalforsamlingen senest den 01-03-2020
Brian sørger for indkøb af sild og smørrebrød.
Martin Bach som dirigent.
Torbjørn sørger for regnskab og budget.

Bestyrelsen foreslår en forhøjelse af kvadratmeterprisen på bådpladserne fra 200 kr. til 225 kr. og at dette beløb indeksreguleres. Ligeledes skal den årlige leje indeksreguleres.
Der er ingen vedtægtsændringer.
Niels og Lars er på valg.
2 suppleanter er på valg. Revisor og suppleant på valg.

Ad. 3.

Overskud på 23.000 kr. fint for et ”normal” år.
Budget ønsker fremsendes til Torbjørn.

Ad. 4.

Det går stille og roligt fremad.
Der er søgt om byggetilladelse og afventer tilladelsen.
Skurene er næsten bygget færdig.
Der er klar til at blive støbt fundament.
Ken Magnussen kontakter Allan Jensen om projektet.
Torbjørn kontakter MFK om et kommunalt lån til fiskeskurerne. Måske kunne afbetalingen af lånet foregå ved at lejen for havnen bliver nedskrevet.
Der står 17 på venteliste til skur.
Bådklubben ønsker at bygge nyt klubhus. De foreslår at det bliver placeret i forlængelse af havnekontoret, bestyrelsen mener ikke at det er det rigtige sted.
Måske var det smartere hvis MFK kommer med et forslag der falder i tråd med fremtidsplanerne for havne områdets bygninger.

Ad. 5.

WIFI udstyret er klar til opsætning. Elektrikeren kommer i næste uge.
Kigger på videoovervågningen når det nye WIFI er kørende.
Der er rammet 38 nye pæle ned. Resterne og de gamle pæle bliver fjernet i næste uge.

Ad. 6.

MFK har i lang tid ikke svaret på mail henvendelser fra Niels. Det skulle være klaret nu med lovning på hurtigere svar tid.

Der er åbenbart lavet en besigtigelse af havnen og en rapport udarbejdet af COWI.
Flydebroen ved slæbestedet bør udskiftes.
Der er kommet nye skærpede krav til håndtering af malerrester og slibestøv ved beddingen, slæbestedet og vinteropbevaringspladsen.
Vi har brug for nye planker på broerne.
Ny dato for næste møde.
Fra Flid møde.
Der er kommet nye og ændrede regler for husbåde.
Der er gode lånemuligheder hos kommunerne.
Sikker havn 2023.
Ophævelse af strandbeskyttelses linjen.
Turisme og havneguiden.
Vild med vand.
Havne med betalingsterminaler skal snart opdatere terminalerne. Pris pr. stk. 78.000 kr.
Ad 7.
Ved de faste stiger skal der monteres stiger og bådshager. Hvis vi skal have faste stiger for hver 50 m. skal vi bruge 10 til 12 stiger og bådshager.
Findes der en dansk forhandler af disse stiger?
Tryk fonden giver besked om tilskud til redningsveste den 1 marts.

Ad. 8.

Udskiftning af pæle er OK.
MFK erhverv udskifter brædder på toiletbygningen.
Brian er i gang med en større hovedrengøring (maling) i toiletbygningen.
Der er stadigvæk få ledige jollepladser.
Algefjerner på broerne er ikke en holdbar løsning i længden.
Det bedste er nok en tønde med strandsand til at strø når broerne er meget glatte.
Brian er i gang med at skifte pærer.

Lystbådehavnen har i år 30 års jubilæum.
Hvis der skal etableres en holdbar løsning på badebroen – kommer det til at koste mindst 450.000 kr.
Hvem skal betale??
Smut II kontaktes. Den skal renoveres eller fjernes. Brian kontakter ejeren.
Der undersøges om der strøm nok til at vi kan opsætte en stikkontakt mere på muren ud for havnekontoret. Der undersøges ligeledes om muligheden for etableres mere lys på muren.
Opgavelisten OK. Se bilag.
Der er møde i Havsu. John deltager.

Ad. 9.

MPH. Alt bliver som det plejer.
Lars har ansvar for morgen maden.
Lisbeth har ansvar for mad til musikken.
Der er kommet en polititilladelse.
Bådklubben står for rengøring af toiletter, opsætning af borde/bænkesæt står Arne og Per for.
Der bliver kun en stor scene i år. Der bliver plads til to bands ad gangen.

Ad. 10.

Mange på havnen efterlyser både det ene og det andet. Det er vigtigt at vi ikke lover noget og at det er os der bestemmer hvornår tingene skal/vil ske.
Der indbydes til møde om den nye kloakerings plan den 20 februar i multihuset.
Det bliver en mangedobling af antallet af brugere.
Den 24 februar er der møde i multihuset om ”Det gode liv”.
Ved generalforsamlingen den 14 marts er der møde for bestyrelsesmedlemmer en time før mødestart.
Kl. 9.00 med rundstykker.
John orienterede om det ny GTL olie og om muligheden for at få en betalingsterminal ved dieseltanken.
Pris 84.900 kr. Det skal undersøges om en sådan terminal er opdateret eller der kommer en opdatering på ca. 75.000 kr. Vi skal arbejde videre med at få fat i det nye og gode Disel fra Shell.

Referent:
Lars Fibæk

Bestyrelse

 • Niels Rasmussen
 • Kent Dion
 • Lars Fibæk