OM HAVNEN

Øster Hurup Havn er en rigtig hyggelig havn, der sommeren igennem anløbes af masser af sejlende turister. Mange af lystsejlerne retter hvert år kompasset ind efter den lille charmerende lystbådehavn, der også er fiskerihavn og som har plads til ca. 200 fartøjer.

Havnen har forskellige faciliteter, som f.eks. hyggekroge med borde og bænke på havneområdet og der findes både fiskehandel,cafe, grillbutik og iskiosk.

I lystbådehavnen er der toiletbygning med bad, vaskemaskiner, tørretumbler. Der er lavet et fælleshus med køkken, kogeplader, opvaskemaskine, køleskab og opholdsrum med TV til glæde for de ca. 2500 inden- og udenlandske lystsejlere, der hver sommer anløber havnen i Øster Hurup. Desuden er der grillplads og legefaciliteter for børnene.

Sommeren igennem foregår der forskellige arrangementer i den hyggelige havn. Hver tirsdag er der kræmmermarked, med et spændende udvalg af boder, der har alt mellem himmel og jord. Den sidste week-end i maj er der musik på havnen.

Beliggenhed
Kattegat
56°48,3'N 10°17,0'E - kort 122

Havnen
Ejes af Mariager Fjord kommune og administreres af Foreningen Øster Hurup Havn. En ca. 100 m lang og 20 m bred rende fører til havnen.

Dybder
Som følge af sandvandring kan de opgivne dybder foran havnen, i indsejlingen og i havnebassinerne ikke altid påregnes at være til stede.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 30 m, bredde 8 m og dybgang 2,5 m. Både med dybgang over 2,5 m henvises til nordhavnen.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m. NW-lige vinde giver indtil 1,3 m højvande og SE-lige vinde indtil 0,5 m lavvande.

Fartbegrænsning
3 knob.

Afmærkning
Umiddelbart uden for havnen er udlagt en rød og en grøn stage, der markerer indsejlingen til havnen.

Fyr
Molehoveder er belyste.

Ressourcer
Reparationsmuligheder. Ophaler bedding for fartøjer indtil 18 tons. Slæbested. Campingplads 1,1 km. Frisør 1 km.

Havnekontor
Telefon 51 29 19 01 (maj-august kl. 0800-1000 og 1800-2100)
VHF kanal 16 og 9

Toldklarering
Toldcenter Nordjylland.
Telefon 99 34 73 00.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af:
a) Mod N: En linie parallel med og i en afstand af 50 m N for vejdæmningen.
b) Mod E: Havnens N-lige og S-lige ydermole.
c) Mod S: En linie parallel med og i en afstand af 50 m S for vejdæmningen.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Ordensreglement for Øster Hurup havn af 11. december 2014)

Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande".
Ordensbestemmelser.
For overholdelse af orden gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne".