INDMELDELSE I ØSTER HURUP BÅDKLUB

Indmeldelse i Øster Hurup Bådklub kan enten ske ved at udfylde og sende denne formular, eller ved direkte henvendelse til bestyrelsen.

Kontingentpriser:

Aktive medlemmer:
300 kr./år - For aktive sejlere

Passive medlemmer:
150 kr./år - Støttemedlemmer, har ikke stemmeret ved generalforsamlingen

Indmeldelsesgebyr:
100 kr. Opkræves ved indmeldelse

Undertegnede ønsker hermed at blive indmeldt i Øster Hurup Bådklub.