OM ØSTER HURUP BÅDKLUB

Information om Øster Hurup Bådklub

Øster Hurup Bådklub er hjemmehørende på Øster Hurup Havn, Mariagerfjord kommune.

Klubbens formål er at fremme sejlsport samt samle interesserede i en forening med den hensigt at skabe så gode forhold på havnen som muligt.
Dette søges bl.a. opnået ved at:
- styrke sammenholdet mellem medlemmerne.
- varetage medlemmernes interesser
- afholde forskellige klubaktiviteter - herunder søsætning og optagning af både.

Som aktivt eller passivt medlem af seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.
Som aktivt eller passivt medlem af ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver i alderen fra 8 år til 17 år. Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver skriftligt samtykke fra forældre/værge.

Indmeldelse i klubben skal ske ved henvendelse til kasseren.

Læs mere om vores bestyrelse, vedtægter her på hjemmesiden.