HAVNENS HISTORIE

Befolkningen i Øster Hurup og omegn har tidligere levet af landbrug og fiskeri. Fra middelalderen og helt op i det 19. århundrede var der et stort sildefiskeri i området, der især i middelalderen var med til at forsyne store dele af Nordjylland og Østjylland samt kongens hof, hær og flåde med sild.

Øster Hurup by er skabt på Sønder Hurup og Nørre Hurup`s jorder. Muligvis er navnet dukket op i forbindelse med skolebyggeri i 1740 og anlæggelsen af Hurup Bro - Øster Hurups første havn. I 1767 anlagde godsejer Thestrup på Viffertsholm ved Solbjerg en vej fra ”Ravnborg” over de sumpede og ufremkommelige arealer til Øster Hurup. Vejen førte til et ”værft” og en 300 m lang bro ud i Kattegat ligeledes anlagt af Thestrup.
Det første havneanlæg ved Øster Hurup var opført af egepæle og kampesten. Havnen, der var placeret nogle hundrede meter syd for det nuværende havneanlæg, blev primært benyttet til ind- og udskibning af tømmer og landbrugsprodukter, samt som omladningssted fra store, til mindre skibe som kunne besejle Mariager Fjord.

I 1800-tallet blev der fisket en del fra Øster Hurup, men dette fiskeri foregik fra stranden med fladbundede både, der blev trukket op på land.

Fiskeriet ved Øster Hurup tog en helt ny drejning med indvielsen af havnen 4. januar 1936. For at fiskefartøjerne kunne komme fri af det inderste lave vand blev havnen anlagt som en ø-havn for enden af en lang dæmning, og det åbnede muligheder for et veritabelt fiskerieventyr.

Fiskerihavnen bestod oprindeligt blot af ét bassin omgivet af bolværker. En lang smal bro førte ud til havneanlægget, men broen blev ødelagt af isskruninger i vinteren 1941-42.
Efterfølgende blev træbroen erstattet af en dæmning, og i 1958 blev havnen udvidet med en yderhavn. Dermed skiftede havnen fra at være en decideret ø-havn til mere at være en landfast oddehavn, selvom den stadig havde karakter af at være et selvstændigt og fritliggende område.

Til tider var der op til 70 kuttere i havnebassinet, der måtte udvides allerede i 1956, og på kajen fandtes både en andelsfiskeeksport og et toldkontrolsted. Som ved hovedparten af de øvrige fiskerlejer langs Kattegatkysten begyndte det imidlertid omkring 1970-80 at gå tilbage med erhvervsfiskeriet i Øster Hurup.

Den sidste garnfisker lagde op i slutningen af 70'erne, og i 1990 blev lystbådehavnen anlagt ved hjælp af EU midler. I slutningen af 1990'erne kom der gang i en opgradering af området, da Hadsund Kommune ønskede at skabe muligheder for at bygge boliger og fritidshuse på havnen i Øster Hurup.

I dag anløbes ø-havnen således først og fremmest af masser af sejlende turister.

 

Ligeledes i 2005 blev pieren solgt til en privat investor, som havde planer om at etablere en restaurant midt i havnen på pieren. Denne plan blev imidlertid ikke ikke til noget og Mariager Fjord Kommune tilbagekøbte i 2015 pieren. Pieren blev kort tid efter fjernet og blev i 2016 erstattet af en flydebro der primært bliver brugt til gæstesejlere. I 2016 kunne vi fejre 80 års jubilæum for havnens etablering.

1939

havnen1939

1962

havnen1962

1979

havnen1979

1985

havnen1985

1992

havnen1992

1995

havnen1995

1999

havnen1999

2002

havnen2002

2004

havnen2004

2006

havnen2006

2009

havnen2009