REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Dato: Torsdag den, 11. april 2019

  1. Gennemgang af referat fra generalforsamlingen og sidste bestyrelsesmøde, underskrives.
  2. Konstituering af bestyrelsen.
  3. Broudvalg?
  4. Orientering om Klaptilladelse fra MFK
  5. Musik på Havnen 31/05 og 01/06 -2019
  6. Kunst på Havnen?
  7. Lidt tal fra kasseren.
  8. Nyt fra Havnefogeden.
  9. Opgaveliste, Status med arbejdet på havnens områderne
  10. Bordet rundt E.v.t

Afbud fra Dion og Torbjørn.

Ad. 1.
Referat OK. Velkommen til Robert.

Ad. 2.
Konstituering:
Næstformand. Forslag Dion. Niels tager kontakt med Dion.

Formand. Niels.
Kasserer. John.
Sekretær. Lars.

Ad. 3.
Der er nedsat et broudvalg bestående af Poul og Allan. Fra bestyrelsen Niels og Brian.
Der er stor utilfredshed med den eksisterende bro.
Der er et forslag fra borgmesteren for MFK. Der støbes en beton bro med spuns og træbeklædning.
Omkostninger i omegnen af 300.000 -500.000 kr.

Ad. 4.
Oprindelig kunne der tidligst gives tilladelse til oprensning midt i juni. Men en klog og sød dame har fundet en løsning som omhandler forskellen på løst mål (vand og sand) og fast mål (sand).
Der kan derfor gives en øjeblikkelig tilladelse til at oprense 1575 kvm. Sand i fast mål.
Det skulle være nok til at oprense indsejlingen. Så må resten vente til senere på året.
Der vil komme en ny klaptilladelse gældende fra juni.
Indsejlingen skal være 3 m. dyb.

Ad. 5.
Der er lavet plakater.
Toiletvogn er bestilt. Vi undgår ”pisrenden”.
40 borde/bænke er bestilt.
Team ”rundstyk” klarer morgenmaden.
Team Lisbeth laver mad til musikken.
Banner til den røde hal er lavet.

Musikken er fuld booket op.
Hvis der er nogen som vil give en hånd med – skal de melde sig.

Ad. 6.
Lisbeth vil lave en kunstforening som bl.a. vil tilbyde havnen kunstudsmykning.
God ide.

Ad. 7.
Udsættes.

Ad.8.
Der er kommet nye kodelåse på toiletbygningen.
Der var 18 mand til arbejdsdagen. Fint. Der blev lavet så meget at næste arbejdsdag kan aflyses.
Havnen har modtaget 50 l. sort og 40 l. rød maling
Vaksteamet går i gang med at male.
Ryglænet på den lange hvide bænk skal skiftes.
Det er aftalt, at der kommer folk i weekenden og henter Grønært.
Brian har købt en ”fejekost”.
Der er solgt 4 jollepladser.
Træet på flere af bro-terrasserne er rådnet. En midlertidig løsning er at lægge nyt træ oven på det rådne.
Den 11 maj fra 10 til 16 vil der blive bagagerumsmarked.
Brian vil lave en plan for hvor vi kan placere de meget brede både.
Brian kontakter fotografen fra Marine Guiden for at få optaget en dronefilm over havnen og området. Filmen skal optage i slutningen af juni.
John gennemgår vores vedtægter og udlejningskontrakter og undersøger om de er i overensstemmelse med den nye persondatalov.

Ad. 9.
Opgavelisten opdateret.

Ad. 10.
Der er kommet en flagplan.
Der er rigtig mange arrangementer i byen som sædvanlig.
Brian havde 10 års jubilæum den 1 marts. Vi fester senere.
Vi skal have indhentet 2 tilbud på 10 nye fiskeskure. Rene og en mere.

Referent:
Lars Fibæk

Bestyrelse
Niels Rasmussen, Dion, Lars Fibæk
Bo Vernerse, John Nielsen, Ole Skadhauge