Det sker på Øster Hurup Havn

januar 4, 2017 9:20 am

 

Øster-Hurup-Kalender       klik på teksten.

 

Generalforsamling 2021       

Foreningen Øster Hurup Havn

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

For at deltage skal man tilmeldes med navn og mobilnr. pga. covid 19 til havnefogeden senest den 08.06.2021

Lørdag den 12.juni kl. 10.00 i Multihuset, Øster Hurup.

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Aflæggelse af regnskab, samt orientering om budget.
  4. Fastsættelse af kontingent til foreningen.
  5. Fastsættelse af leje og indskud for det kommende år.
  6. Indkomne forslag.
  7. Vedtægtsændringer.
  8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter.

Flg. er på valg Bo Vernersen, John Nielsen og Kent Dion

  1. Valg af revisor, samt suppleant.
  2. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen (13-03-2021).

På bestyrelsens vegne

Niels Rasmussen

 

Havnen holder arbejdsdag den 02. oktober 2021 såfremt at covid 19 tillader det

kl. 09,00 til kl 12,00 hvor der serveres håndmadder.

Husk tilmelding til Brian på 51 29 19 01