Arbejdsdag på havnen 2023

oktober 30, 2023 8:05 am

Igen i år havde vi i god dag på havnen, hvor mange opgaver blev udført.

Toiletterne blev gjort rene

Legepladsen som er opført af havnen, blev gennemgået for de mangler der blev påpeget fra tilsynet efter deres sidste besøg, så nu kan du små poder igen færdes på pladsen 🙂

Skridsikring på de 2 flydebroer ved nedgangene

Flagstængerne fik nye liner

Træværket ved slæbestedet blev fjernet

Vandslanger og vandhaner blev gennemgået og mærket op, så havnefogeden efterfølgende kan reparerer dem

Gammelt affald, borde og bænke, som var gået til, blev kørt væk til genbrugspladsen

Og så har jeg sikkert glem noget 🙂

Vi sluttede dagen af med smørebrød, øl og vand som vi plejer og forlod en glad havnefoged