ØSTER HURUP BÅDKLUBS BESTYRELSE 

Formand

Dorte Heiselberg

Mail: Heiselberg@mail.dk

Mobil: 31 44 46 80

Næstformand

Peter Kjær

Mail: gattenkjaer@hotmail.dk

Mobil: 41 39 85 99

Kasserer

Bent Moth Andersen

Mail: Vivita8920@gmail.com

Mobil: 22 47 63 43