Det sker på Øster Hurup Havn

januar 4, 2017 9:20 am

 

Øster-Hurup-Kalender       klik på teksten

 

Generalforsamling 2018            

Foreningen Øster Hurup Havn

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling,

Lørdag den 24. marts. kl. 10.00 i Fælleshuset, Øster Hurup Havn.

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Aflæggelse af regnskab, samt orientering om budget.
  4. Fastsættelse af kontingent til foreningen.
  5. Fastsættelse af leje og indskud for det kommende år.
  6. Indkomne forslag.
  7. Vedtægtsændringer.
  8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter.
  9. Valg af revisor, samt suppleant.
  10. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen (16-03-2018).

Efter generalforsamlingen vil der være frokost for Havnens medlemmer.

På bestyrelsens vegne

Niels Rasmussen