Det sker på Øster Hurup Havn

januar 4, 2017 9:20 am

 

Øster-Hurup-Kalender       klik på teksten

 Der er arbejdsdag på havnen den 17-03-2018 fra kl. 09.00 til kl 12.00 Husk at tilmelde jer til havnefogeden
 på mobil 51 29 19 01 så vil der også være lidt mad til de fremmødte.

 

Generalforsamling 2018            

Foreningen Øster Hurup Havn

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling,

Lørdag den 24. marts. kl. 10.00 i Fælleshuset, Øster Hurup Havn.

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Aflæggelse af regnskab, samt orientering om budget.
  4. Fastsættelse af kontingent til foreningen.
  5. Fastsættelse af leje og indskud for det kommende år.
  6. Indkomne forslag.
  7. Vedtægtsændringer.
  8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter.
  9. Valg af revisor, samt suppleant.
  10. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen (16-03-2018).

Efter generalforsamlingen vil der være frokost for Havnens medlemmer.

På bestyrelsens vegne

Niels Rasmussen

  

Der er arbejdsdag på havnen den  07-04-2018 fra kl. 09.00 til kl 12.00 Husk at tilmelde jer til havnefogeden
på mobil 51 29 19 01 så vil der også være lidt mad til de fremmødte.
Musik på Havnen den 25-05 og 26-05-2018
Indvielse at By projektet den 15-06-2018 der kommer program senere.