Det sker på Øster Hurup Havn

januar 4, 2017 9:20 am

 

Øster-Hurup-Kalender       klik på teksten.

Bestyrelsesmøde den 14.02.2019

Generalforsamling Lørdag den 16. marts 2019 i Fælleshuset kl. 10.00

Generalforsamling 2019       

                              Foreningen Øster Hurup Havn

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling,

Lørdag den 16. marts. kl. 10.00 i Fælleshuset, Øster Hurup Havn.

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Aflæggelse af regnskab, samt orientering om budget.
  4. Fastsættelse af kontingent til foreningen.
  5. Fastsættelse af leje og indskud for det kommende år.
  6. Indkomne forslag.
  7. Vedtægtsændringer.
  8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter.

Flg. er på valg Kim Jæger, Bo Vernersen, John Nielsen.

  1. Valg af revisor, samt suppleant.
  2. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen (09-03-2019).

Efter generalforsamlingen vil der være frokost for Havnens medlemmer.

På bestyrelsens vegne

Niels Rasmussen

Arbejdsdag Lørdag den 23. marts kl.09.00 til kl.12,00. Husk tilmelding til Brian

Arbejdsdag Lørdag den 06.april kl. 09.00 til kl.12,00. Husk tilmelding til Brian