Vinterens arbejde 2023

oktober 30, 2023 8:12 am

Havnefogeden har lagt planer

I år skal toiletbygningen renoveres med nye vaske ( i alt 6 stk) på dame og herre toiletterne samt udskiftning af toiletsæderne

Spilhuset ved beddingen skal renoveres, hvor det skal adskilles renses, sandblæses og defekter skal gennemgåes. Beddingen skal gennemgåes for fejl og mangler

Træværk på broerne skal gennemgået og udskiftes hvor det trænger

Flydebroer skal rettes op

Der overvejes om der skal etableres overvågning på havnen, hvilket havnefogeden kigger på fra leverandører

Voers IT netværk skal efterses og rettes for fejl

Mvh Peter