REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Dato: Torsdag den 13. juni 2019

  1. Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde, underskrives.
  2. Status med arbejdet på havneområderne, er vi klar til sæsonen 2019?
  3. Evaluering af musik på havnen 2019.
  4. Bygning af 10 skure, indkommet tilbud
  5. Møde med MFK i August.
  6. Nyt fra Havnefogeden
  7. Gennemgang af opgaveliste
  8. Lidt tal fra kasseren.
  9. Bordet rundt E.v.t.

Afbud fra Dion.

Ad. 1.
Referat OK.

Ad. 2.
Flot oprydning efter Musik på havnen.
WIFI virker og hastigheden er sat op.
Uddybningen er i orden. Der er kommet en Pejleplan for havnen. Fra Aalborg Kommune.
Brian har lagt nye planker på grill pladserne på broerne.
Bro og trappe til den sydlige sandklap er OK. Sponsorat fra Ferie partner på 10.000 kr. er modtaget.
Der er kommet nye krabbe væddeløbsbaner lavet af aluminium.

Ad. 3.
Musik på havnen blev, som de forrige år, en fin succes. Ølsalget var lidt mindre end sidste år, men stadigvæk fornuftigt.
Økonomisk oversigt kommer senere.
Der var mange mennesker.
Der var lidt gnidninger da der ikke var plads til alle spisende gæster.
Vi skal have lavet en ansøgning til Event Øster Hurup.
I 2018 var overskuddet 58.000 kr.

Ad. 4.
Der er kommet et tilbud på 10 nye fiskeskure.
488.000 kr. + moms + el installation + fliser.
Der skal søges byggetilladelse hos MFK.
Vi skal enten ud på lånemarkedet eller låne ved MFK.
Prisen for at leje et skur bliver 10.000 kr. i indskud (ved opsigelse får man 80 % tilbage) og en årlig leje på 1.600 kr. Begge dele + moms.
Muligvis kan Kim Jægers søn lave tegningerne.
Eller vi kan lade den der får kontakten lave ansøgningsarbejdet.
Tages op MFK til august.

Ad. 5.
Den fremtidige årlige uddybning skal fastlægges.
Der skal senest til efteråret udskiftes 35 fortøjningspæle.
De 10 nye fiskeskure.
Ophævelse af kystbeskyttelses linjen.
Nye planker på broerne.
Nordre mole synker.

Søndre mole synker og er flækket.
Ny badebro.
Vores lejekontrakt med MFK.

Ad. 6.
Maj måned har været ringe – vi er langt bagefter sidste år.
Alle store pladser er udlejet.
Der er få jolle pladser tilbage.
2 fortøjningspæle er knækket. Det giver gener for 4 bådpladser.
Karls kutter er blevet fjernet.
Den båd Ole har liggende ved den nordre kaj, skal fjernes senest til foråret.
Vaks teamet er færdig med det sorte maling.
Der var mange sejlere i pinsen. Det kneb med pladsen i fælleshuset.
Afløbet fra de offentlige toiletter var stoppet. Røret var kalket til. Folk var sure og der var ingen hjælp at hente hos MFK. Møde med MFK er aftalt med Brian.el
Ellers var det en fin pinse.
Der er gravet en ny el ledning ned til autocamper pladsen.
Der er gjort klar til opsætning af bruser ved badebroen.
Ledning og klargøring pris 7.000 kr.
Der er kommet nyt grus ved slæbestedet.
Drone film optages i næste uge.
Det maritime marked droppes fremover.
Ad. 7.
OK se bilag.

Ad. 8.
Udsættes.

Ad. 9.
Robert forslår at vi køber nye vedligeholdelsesfrie vandlåse til badekabinerne. Brian køber. Monteres på arbejdsdag.
Bådklubbens orange jolle er til salg.
Ramslaget skal skrottes.

Referent:
Lars Fibæk

Bestyrelse
Niels Rasmussen, Kent Dion, Lars Fibæk
Bo Vernersen, John Nielsen, Ole Skadhauge