RERERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Dato: Torsdag den 14. juni 2018
Tid: Kl. 18.15 – 21.00
Sted: Fælleshuset.
Afbud fra Torbjørn.

Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde, underskrives.
Status med arbejdet på havneområderne, er vi klar til sæsonen 2018?
Evaluering af musik på havnen./ Indvielse af byen den 15.06
Persondata loven, hvem tager sig af det?
Netbankforsikring?
Nyt fra Havnefogeden
Gennemgang af opgaveliste
Lidt tal fra kasseren.
Bordet rundt E.v.t.

Ad. 1.
Ingen kommentarer.
Referat underskrevet.

Ad. 2.
Alt ser ud til at være klar til sæsonstart.
Folk siger at vi har en flot havn.
Wifi virker nu.
Uddybningen er i orden.
MFK vil have at vi betaler for uddybningen fordi det er os der har bestilt det. Det kommer ikke til at ske.

Grill og borde bænke sæt er fjernet fra auto-camper pladsen.
Der er kommet ral på auto-camper pladsen ud til engbroen.
Vaks teamet er meget svær at komme i kontakt med. Brian prøver igen.
Nogle tyske auto-camper gæster har nævnt at det er den bedste plads de har prøvet.
Egon nævner at sejlerverden ændrer sig fra små sejlbåde til kæmpe motorbåde. Måske vi skulle overveje færre men større enheder.
Til efteråret skal der nedsættes et udvalg der kan se på en ny måde at fortøje ved jollebroen.

Ad. 3.
Musik på havnen overgik alles forventninger.
Der var rekord i ølsalg lørdag. Musikerne fredag havde ikke informeret deres bagland, hvilket resulterede i færre deltagere.
Havnen får ikke noget økonomisk ud af Musik på havnen.
Event er bestemt ikke glade for forslaget om en form for økonomisk kompensation til Havnen men vi fremsender en ansøgning til 2-3 el stander til vinter pladsen.
FDF og borgerforeningen får penge af Event for weekenden. Vi vil fortsætte med at presse Event.

Ad. 4.
Vores hjemmeside skal ajourføres og opdateres hele tiden ifølge persondata loven.
John skal holde øje med at siden ajourføres og personlige oplysninger sikres.

Ad. 5.
En forsikring mod hacking koster 850,- med en selvrisiko på 5500,- hos vores forsikring.
Hos Willies koster det 495,- med en selvrisiko på 6500,-
John vil kigge på det og vi tager det op til efteråret igen.

Ad. 6.
Uddybningen er overstået. Der er fjernet 3000 kubikmeter. 2 pæle er banket ned.
Der har været færre både på land.
Slanger og forskruninger forsvinder fra standerne. Alt er væk.

Fremover indkøbes metal forskruninger. De kan strammes mere end plastik.
Det er planen at Vaks teamet skal male det svensk røde og det sorte.
Wifi kører godt.
Overvågningen kører godt.
Der kommes fiskeaffald i skraldespandene. Det er ulækker og det stinker.
Vi har haft et flot besøgstal. Auto-camper gæsterne er gode gæster i havnen.
Det maritime marked var en god ide og vi prøver igen til næste år. Skal markedsføres meget mere.
Brian, Egon og en fra Bådklubben skal stå for arrangementet.
Vi har fået 4000,- fra Jutlander Bank til krappe fiskestænger og net.
Vi har fået 5000,- fra Feriepartner til nye transport vogne.
Der bliver bestilt nye numre til alle bådpladser. 4700,- for 200 numre.
Den flydende butik kan få en 1000 plads. Pladsen kan opsiges hvis ikke der længere er plads i havnen.
Den flydende butik bliver nok først aktuelt fra næste sæson. 4 gange 25 m. bliver betalt. 200 kr. pr. kvm.
Flyderne skal skiftes, men de vælter. Med et lod på 3 kg. ser det ud til at de retter sig.
Der skal bestilles 2 ramper til jollebroerne så det bliver lettere at komme op og ned med fiskeudstyr.
Til efteråret tager vi stilling til om der skal monteres el/vandstandere på jollebroerne.

Ad. 7.
OK. Se bilag.

Ad. 8.
Afbud fra Torbjørn.

Ad. 9.
Kim har fundet de gamle tegninger til skurerne.
God sommer.

Referent:
Lars Fibæk

Bestyrelse
Niels Rasmussen, Kim Jæger, Lars Fibæk
Bo Vernersen, John Nielsen, Ole Skadhauge