Dato: torsdag den. 15. aug. 2019

 1. Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde, underskrives.
 2. Status over sommeren 2019 belægning, wi-fi 2020
 3. Sikker havn 2020?
 4. Nye tiltag efteråret 2019 og foråret 2020.
 5. EVT referat fra møde med MFK?
 6. Nyt fra Havnefogeden, salg af ramslaget.
 7. Lidt tal fra kasseren, Torbjørn eller John
 8. Gennemgang af opgaveliste.
 9. Bordet rundt E.v.t

Afbud fra Bo.

Ad. 1.

Referat underskrevet.

Ad. 2.

Kommentarer fra brugere. Vores havn er et godt sted at besøge. Stemningen er god.

Dog er de besøgende ikke tilfredse med WIFI dækningen. Og sejlere er utilfredse med de brækkede fortøjnings pæle. Vi kan kun anbefale at rette surheden mod MFK.

I et autocamper magasin får havnen 8 ud af 9 i rating, bland andet på grund af det gode stisystem og den flotte udsigt.
Vi er på nuværende tidspunkt bagefter med diesel salget ca. 500 l.

Besøgende både:

I år til dato 1932 både mod sidste år 2200 både.

Besøgende autocampere:

I år til dato 622 autocampere mod sidste år 638 autocampere

Det er nu muligt at bruge kontantløs betaling.

Det har indtil nu været en fin sæson.

Vi ligger ca. 76.000,- over budgettet.

Ad. 3.

Hvis vi skal certificeres som ”sikker” havn skal der være en redningspost for hver 75 m. Redningshager m.m.

Udstyret kan fås næsten gratis hos Tryk fonden. Udvalg nedsat. Brian og Dion.

Kan der gøres bedre plads til gæstesejlerne? Ud over at flytte rundt på 1000 kr. pladserne er der ikke andre muligheder.

Kan dækkene/fenderne males så de ikke smitter af på bådenes fribord?

Ad. 4.

Vi har fået 10.000 kr. fra Event, til indkøb af børneredningsveste. Vestene skal bruges til udlån til børn der bevæger sig rundt i havneområdet.

Tryk fonden kan muligvis tilbyde yderligere. Udvalg nedsat. Brian og Lars.

Der har været en del forespørgsler om arrangerede fisketure. Turistforeningen vil gerne hjælpe til med blandt andet forsikringer.

Nye ideer til aktiviteter på havnen er velkommen.

Ad. 5.

Uddybning af havneindløb m.m. ser ud til at være OK.

Der er bevilget 140.000 kr. til 35 nye fortøjningspæle til udskiftning af de knækkede og rådne pæle. Derudover indkøbes 5 ekstra pæle. Arbejdet
skal være færdig inden årsskiftet.

Tømrerfirmaet My Heart fra Assens giver tilbud på opførelse af 10 nye skure.

Det er meningen at COVI skal lave en tilstandsrapport over havnen her i efteråret 2019 og foråret 2020, herefter vil MFK tage stilling til de
investeringer som skal laves.

Havnens lejekontrakt med MJK vil blive revideret.

MFK skal tjekke den nye flydebro for revner evt. kontakte leverandøren for en udtagelse.

MJK mener ikke at vores badebro er deres ansvars område. Havnen tager kontakt med vinterbaderne og strandlauget for at finde en løsning på
vedligeholdelsen af broen.

Næste møde med MJK bliver til marts og Niels indkalder.

Ad. 6.

Ramslaget er blevet solgt til Vive marina. Pris 5-7000 kr. Ordnes af Brina og Bo.

Henvisningen til toiletkort på hjemmesiden skal fjernes.

Det har vist sig at to WIFI antenner slet ikke er koblet til. ØV.

WIFI skal kunne række i hele havnens område også over til autocamper pladsen.

Brian undersøger de bedste muligheder.

Ad. 7.

Regnskabet ser fint ud.

Se bilag.

Torbjørn undersøger finansierings mulighederne ved Mariagerfjord kommune, med et evt. lån på 500.000 kr. til 10 skure.

Ad. 8.

Ok.

Se bilag.

Ad. 9.

Bådoptagning bliver den 19 oktober. Lars er plads mand fra havnens side han kontakter Bådklubben for se om de har en hjælper.

Havnen bevilger 5000 kr. til julebelysning fra Kystvejen til Havnen.

Referent:
Lars Fibæk

Bestyrelse

 • Niels Rasmussen
 • Kent Dion
 • Lars Fibæk
 • Bo Vernersen
 • John Nielsen
 • Ole Skadhauge