1. Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde, underskrives.
 2. Status m.h.t. tiltag i efteråret 2019 og forår 2020?
 3. Priser for 2020, Havneleje bådpladser, kontingent?
 4. Forslag til Organisationsplan 2019 —2022
 5. Nyt fra Havnefogeden
 6. Lidt tal fra kasseren, Torbjørn, evt forslag til finansiering af 10 skure.
 7. Dato for generalforsamling 2020, og arbejdsdage forår og efterår?
 8. Gennemgang af opgaveliste.
 9. Bordet rundt E.v.t

Afbud: Kent Dion, Lars Fibæk

 1. Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde
  1.1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt og underskrevet
 2. Status m.h.t. tiltag i efteråret 2019 og forår 2020
  2.1. Regnvandsafløbet mellem grillen og Neptun, hvortil der foreligger følgende forslag, som B.A. vil hente tilbud hjem på:
  2.1.1. Brønd med pumpe med afledning i bedding
  2.1.2. Brønd med afledning i bedding

2.2. WIFI virker ikke, skal vi have en anden udbyder? Der skal undersøges priser på WIFI fra andre udbydere, således at der fuld dækning på havnens arealer BA tager kontakt til anden leverandør.

2.3. Videoovervågningen på havnen fungerer ikke optimalt, T.N. vil undersøge mulighederne for prof overvågning.

2.4. Mastekranen skal godkendes efter bådoptagning.

2.5. EL og vand på jollebroer, B.A. vil kontakte el firmaet om muligheden for montering af elstik og pris.

 1. Priser for 2020, havneleje, bådpladser og kontingent
  3.1. Forslag til generalforsamlingen på en prisstigning på KVM2 fra 200,00 kr. til 225,00 kr. i 2021, og derefter indeksreguleres det, dog med minimum 2 % årligt.

3.2. Forslag til udskiftning af den gamle flydebro ved ophaler stedet. Broen i lystbådehavnen er dårlig hvor den knækker, vi ser på det inden den søsættes igen.

3.3. Gæstesejler prisen. B.A. sender rettelse til Havnelodsen så den kommer med 2021/2022.
3.4. Opmåling af bådpladserne bør foretage i foråret 2020.

 1. Forslag til organisationsplan 2019-2022
  4.1. Organisationsplanen for 2019-2022 som N.R. har stillet op ser fin ud, og er godkendt.
  4.2. Der mangler et navn eller 2 til stedfortræder for havnefogeden, som vi skal have på i det nye år.
 2. Nyt fra havnefogeden
  5.1. ”1 uges ferie, er det rimeligt”. Der er nødvendigt, at der bliver lært 2-3 afløsere op, frivillige fra bestyrelsen, da det altid er N.R. der overtager. Derudover så må B.A. give telefonen fra sig når han afholder ferie. B.A skal i god tid orientere bestyrelsen om afholdelse af ferie og afspadsering, så der kan findes en afløser.

5.2. Der har været fin belægning med 2.600 overnatninger, hvoraf 800 af overnatninger var autocampere.

5.3. Der har været nedgang i diselsalget.

5.4. Nye led-lys, N.R. har fundet en overgang fra de nuværende sparrepærer til led-lys. B.A. køber nogle hjem.

5.5. Inzite som laver havnens hjemmeside, har kontaktet os for at få licenserne på plads, det er overgivet til Lars som har undersøgt sagen, og har nu indsendt en underskrevet hovedaftale med Inzite, pris årligt herfor er 1.596 kr. + m.

5.6. Ramslag solgt til Vive for 5.000 kr. de fjerner det selv.

5.7. Beddingen kører, men hvor længe? Kun små både.

5.8. Bestyrelsen har besluttet at man ikke kan have en fast adresse på havnen, således kan man ikke have en husbåd i havnen. Både, bådpladser må ikke videre udlejes til andre.

5.9. Der er forslag til at vinterpladsen bruges på vest siden af volden mod byen, for små joller, således at de små joller kan have deres vogne, stativer stående hele året og have samme pladser, forslaget videregives til Lars og Per.

5.10. N.R. Har sendt indsigelser til Mariagerfjord kommune mod udledningen af forøget spildevand. Forslag hertil er bl.a. flytning fra nuværende 3 km. til 7-8 km. Se bilag 2.

5.11. Ole kan hyres til service af begge beddings vogne, hjil afmonteres og renses e.v.t. nye aksler.

5.12. Der mangler udluftningsrist på toiletbygning med nord.

5.13. Dårlig lugt på herre toilettet kommer muligvis fra urinalerne, BA undersøger hvad der kan gøres.
5.14. Tagplader på bygninger skal skiftes af tømre, vi har tagplader på lager.
5.15. MFK er i gang med indhentning af tilbud på nedramning af pæle i lystbåde havnen, så vi forventer at det er på plads inden nytår.

 1. Lidt tal fra kasseren, Torbjørn, evt. forslag til finansiering af 10 skure
  6.1 Regnskab ser godt ud, vi er lidt bedre end budgettet.
  6.2 Torbjørn fremlagde en mulig finansierings plan.
  6.3 T.N. undersøger om kommunelån til nye skure. Der er indhentet tilbud fra flg.
  René Sørensen, Peter Kristensen og MyHeart.
  Rene Sørensen er billigst og vi arbejder videre med tilbuddet.
 2. Dato for generalforsamling 2020, og arbejdsdage forår og efterår
  7.1. Generalforsamling i fælleshus d. 14-03-2020

7.2. Arbejdsdage: d. 04-04-2020, d. 18-04-2020, d. 03-10-2020

7.3. Julefrokost d. 23-11-2019 N.R udsender indbydelse hertil.

 1. Gennemgang af opgaveliste
  8.1. Gennemgang ok
 2. Bordet rundt
  9.1. Vi vil gerne høre fra udvalget Sikker Havn 2020 Dion og Brian til næste bestyrelsesmøde.

9.2. Nyt fra udvalget indkøb af børne redningsveste og opbevaringsmuligheder Lars og Brian til næste bestyrelsesmøde.
9.3. Musik på havnen 2020 bliver fredag den 22 og lørdag den 23.maj.
9.4. B.A indkøber julegaver til bestyrelsen til næste bestyrelsesmøde

Referent:
Bo Vernersen

Bestyrelse

 • Niels Rasmussen
 • Kent Dion
 • Lars Fibæk
 • Bo Vernersen
 • John Nielsen
 • Ole Skadhauge