Dato: Torsdag, den 12. dec. 2019

 1. Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde, underskrives.
 2. Orientering fra udvalget sikker havn og børne redningsvest udvalget.
 3. Vinter opbevarings pladsen
 4. Orientering fra MFK ang. Pæle m.m
 5. Generalforsamling 14-03-2020 og hvem gør hvad?
 6. Lidt tal fra kassereren.
 7. Nyt fra Havnefogeden
 8. Gennemgang af opgaveliste
 9. Musik på havnen den 22-05-2020?
 10. Bordet rundt E.v.t

Afbud fra Bo.

Ad. 1.

Referat underskrevet.

Ad. 2.

De fleste stiger til montering på kaj kanter er meget dyre. På Flids hjemmeside er der galvaniserede stiger på 3,5 meters længde med en holdbarhed på 20 år, til en pris af ca. 2.100 kr. pr. stk.
Vi skal bruge 6 stk. for at overholde afstandskravet på 50 m. mellem redningsstiger. Brian bestiller.
Vores træstiger er ved at være i dårlig stand. Nye kan købes/søges om hos Tryk.
Brian og Dion arbejder videre på at vi kan blive sikker havn i 2020.
Vi har ansøgt Tryk fonden om 30 børneredningsveste. Vi får besked den 1 marts. Vestene skal bruges til udlån til børnefamilier.
Vi skal have bygget et opbevaringsskab til vestene. Gerne monteret på havnefoged huset.

Ad. 3.

Der er rimelig orden på vinterpladsen. De få pladser som ikke bliver benyttet i denne sæson, vil ikke blive tilbudt medlemmerne næste år.

Næste vintersæson vil joller og mindre både kunne placeres vest for vestvolden. Dette vil give lidt mere plads på parkeringspladsen.

Ad. 4.

Vi har fået leveret 40 pæle. Det kommer til at koste ca. 60.000 kr. at hamre de 40 pæle ned. De starter i starten af januar og regner med at være færdige i slutningen af januar hvis vejret tillader det..
Strandbeskyttelseslinien er blevet ophævet (betinget). Det betyder at vi fremover kun skal søge om kommunal byggetilladelse ved fremtidige byggeprojekter som legepladser, skure, husbåde m.m.
Gælder for området fra strandparken og op til campingpladsen.
Ved ny udlejning af de eksisterende skure, skal der fremover betales indskud. 10.000 kr. i indskud og 1.600 kr. + moms i leje, som opkræves fra 01. januar 2020.
Den årlige vedligeholdelse af fjord bøjerne koster for ØH havn 1.299 kr. Havsu står for udskiftning af disse bøjer.

Ad. 5.

Brian sørger for indkaldelse til generalforsamlingen. Udsendes sammen med regningerne.
Brian sørger for mad.
Torbjørn står for budget og regnskab.
Lars sørger for referat.
Niels sørger for indkaldelse og beretning.
Niels og Lars er på valg.

Ad. 6.

Økonomi: se bilag.
Det ser fint ud. Vi er ca. 70.000 kr. foran sidste år.
Vores WIFI fungerer ikke. Antennerne kan modtage signal men ikke sende. Det er vigtigt vores WIFI kan nå hele havnen rundt også autocamper pladsen.
Tilbud modtaget på WIFI. ca. 31.000 kr. Enig bestyrelse besluttede at tage imod tilbuddet som straks kan sættes i gang.
Fremtidige investeringer: WIFI skal bringes til at virke i hele havnen.
Kameraovervågningen skal bringes til at virke.
Afløbet ud for grillbaren skal bringes til at virke.
Pris på dieseltank med kortbetaling undersøges. John kigger på det.

Ad. 7.

Pæle er kommet.
Den røde container tømmes i morgen og vil derefter blive aflåst.
Pære i el stander bliver udskiftet med LED pære.
El målerne i skurerne er blevet aflæst. Der var kun minimalt forbrug.
Der er nu blevet lukket for vandet på hele havneområdet.
Brian har sammen med Peter Poulsen og Anders fra MFK gennemgået flydebroerne for fejl, det blev konstateret svind revner og kalk springer.
Der har været enkelte opsigelser af bådpladser. Alle store pladser er lejet ud igen.
Broerne er farlig glatte. Brian køber og sprøjter med Algefri Proff fra Flid.
Partnerskab med Visit Mariagerfjord kommune koster i år 1.000 kr.

Ad. 8.

Ok. Se bilag.

Ad. 9.

Der er endnu ikke afhold møder om Musik på havnen, da man afventer afgifts forslaget fra folketinget.
Men det bliver med stor sandsynlighed som det plejer og der er allerede en del bands tilmeldt.

Ad. 10.

Nyt fjernsyn til fælleshuset er efterspurgt og bliver indkøbt.
Møde med MFK indkaldes af Niels og Niels laver den sædvanlige dagsorden til marts 2020.
Fremover kan de røde borde/bænke sæt stå i grillhytterne så der bliver bedre plads i den røde hal.
Det var sidste bestyrelsesmøde i 2019.

Referent:
Lars Fibæk

Bestyrelse

 • Niels Rasmussen
 • Kent Dion
 • Lars Fibæk
 • Bo Vernersen
 • John Nielsen
 • Ole Skadhauge