Referat:

 

Generalforsamling lørdag den 16 marts 2019 Øster Hurup Havn.

 

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Aflæggelse af regnskab, samt orientering om budget.
  4. Fastsættelse af kontingent til foreningen.
  5. Fastsættelse af leje og indskud for det kommende år.
  6. Indkomne forslag.
  7. Vedtægtsændringer.
  8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter.

Flg. er på valg Kim Jæger, Bo Vernersen, John Nielsen.

  1. Valg af revisor, samt suppleant.
  2. Eventuelt.

 

 

Ad. 1.

 

Bestyrelsen foreslår Martin Bach som dirigent.

Martin valgt.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Valg af to stemmetællere.

 

Ad 2.

 

 

 

 

 

 

Formanden holdt bestyrelsens beretning.

Se bilag.

Ingen spørgsmål eller kommentarer.

Beretning godkendt.

 

Ad. 3.

 

Regnskab og budget fremlagt af revisor.

Se bilag.

Et flot regnskab.

Godkendt.

 

 

Ad. 4.

 

Ingen ændringer.

Godkendt.

 

Ad. 5.

 

Fortsætter uændret.

Godkendt.

 

Ad. 6.

 

Ingen forslag.

 

Ad. 7.

 

Ingen ændringer,

 

Ad. 8.

 

Genvalg til Bo Vernersen og John Nielsen.

Nyvalgt i bestyrelsen i stedet for Kim Jæger er Kent Dion ….

Genvalgt som suppleant Egon Jensen

Nyvalgt som suppleant i stedet for Torbjørn er Robert Phil.

 

Ad. 9.

 

Genvalg til revisor og revisorsuppleant. .Martin Bach og Carsten Larsen

 

Ad. 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formanden havde en række kommentarer under evt.

 

Lejekontrakter vedrørende skurerne kan kun have en lejer som underskriver.

Lejekontrakter vedrørende skurerne kan, ved lejens ophør, kun overdrages til havnen.

 

Kan eller skal man betale for vinteropbevarings plads hvis man hen over vinteren opsiger sin bådplads. Nej. Beslutninger vedrørende vinterpladsen tages af Brian og Lars.

 

Vinteropbevaringspladsen er ikke fysisk egnet til opstilling af både monteret med master. Bunden er for blød. Stativerne er for svage og mangler støtteben. Naboerne skal være indforstået.

 

Spørgsmål fra salen. Er der problemer med uddybningen?

 

Ja. Det lader til at vi har overskredet vores deponeringskvote og MJK har ikke fået lavet en fornyet ansøgning.

 

Uddybningen vil tidligst starte i uge 20. Der er p.t. 2 meter vand i indsejlingen.

 

 

Der må ikke fyldes op syd for havnen.

 

Kortene til toiletbygningen er nu ugyldige og kan leveres tilbage til havnefogeden.

 

Koden på de nye elektroniske låse er  *202019* , (stjerne 202019 stjerne).

 

Formanden takker Martin Bach for kompetent ledelse af årets generalforsamling.

 

Formanden takker Kim Jæger for mange års arbejde for Øster Hurup havn og for det gode samarbejde med Kim som næstformand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent:

 

Lars Fibæk

 

 

 

Bestyrelse

 

 

Niels Rasmussen                                       Kent Dion                                                                  Lars Fibæk

 

 

Bo Vernersen                                          John Nielsen                                                     Ole Skadhauge