Referat fra BESTYRELSESMØDE.

 

Dato: torsdag den. 09. aug. 2018

 

  1. Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde, underskrives.
  2. Status over sommeren 2018 belægning, wi-fi, video overvågning m.m
  3. Træ pæle, stålrør eller jernbaneskinner?
  4. Priser for 2019 bedding?
  5. Nye tiltag efteråret 2018 og foråret 2019.
  6. Nyt fra Havnefogeden
  7. Lidt tal fra kasseren, Torbjørn eller John
  8. Gennemgang af opgaveliste.
  9. Bordet rundt E.v.t

 

 

Referat.

 

Ad. 1.

 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde underskrevet.

 

Ad. 2.

 

Der er kommet mange fine tilkendegivelser om at ØH havn, er et dejligt sted med en god stemning.

Især autocamper folket er glade for at komme her.

Havnens WiFi virker tilfredsstillende nu.

Video overvågningen virker fint.

Der har været rigtig mange mennesker og biler i byen.

Rigtig mange mennesker har benyttet badbroen.

Forslag. Hvad med en folder, med praktiske oplysninger, når folk kommer til havnen.

 

Ad. 3.

 

Dykkere har undersøgt havnens pæle.

Har fået tallene fra 3 til 5. Hvor tallet 5 markere at de skal skiftes.

Det lader til at MFK vil finde pengene så udskiftningen kan startes snarest.

De gamle pæle har holdt i 27 år.

30 nye pæle koster 45.000 kr. hos Stark.

 

Ad. 4.

 

Vores bedding er et kulturindslag for folk der færdes på havnen og er derfor vigtig at vi værner om.

 

 

 

Priserne skal stige til årsskiftet.

20-26 fod fra 600 til 800 kr. + moms.

27-32 fod fra 1200 til 1600 kr. + moms.

33-     fod fra  1600 til 2000 kr. + moms.

 

Ad. 5.

 

Lars laver en ansøgning om et beløb til indkøb af fire lysstander med el og vandudtag ved Event Øster Hurup. 5215 kr. pr. stk.

Tre stk. skal bruges ved vinterpladsen og den sidste ved autocamperpladsen.

Vi betaler selv monteringen.

Telefonpælene på autocamper pladsen skal males så der markeres 5 meters parkering.

Vore velkomst skilt skal laves om. Nyt logo skal rentegnes og der skal lave stort skilt.

Der skal ligge en tredje række fliser fra havnekontoret og ned til broen, Niels Larsen og Poul Erik spørges om pris.

Vinterbaderne og andre vil gerne have en bruser med koldt vand sat op. Til afskyldning efter havbade. Vi indhenter pris på opsætning af tryk bruser.

Måske skulle vi på sigt udlåne paddleboards og havkajakker.

Vi skal have monteret træfendere på kajvæggen ud for fiskebutikken.

Det afsøges mulighed for at få optaget en drone film over havnen og omgivelserne. Ca. 1700 kr. + moms.

De 10 nye skure afventer kystdirektoratets beslutning om ophævelse af kystbeskyttelseslinien.

I uge 35 vil det gamle tag på fiskebutikken og ishuset blive udskiftet med tagpap.

 

Ad. 6.

 

Vi har fået ny plastikcontainer til øldåser m.m ved service kajen– brug den.

Nøglekortene knækker og vi har ikke nok.

Vi skifter til kodelåse en god og holdbare kvalitet. 3 stk.

Til dato har der været 2789 gæster på havnen, de 600 er autocampere.

Hele 2017 var der 2114 gæster, de 450 autocampere.

Dieselsalg til dato 18316 liter.

Hele 2017 13600 liter.

Der har været en forespørgsel om en fast kaj plads til en 45 fods Princess. Hvis båden skal ligge i havnen må den ind på en bådplads.

 

Ad. 7.

 

Se bilag.

Det ser meget fint ud.

 

Ad. 8.

 

Se bilag.

 

Ad. 9.

 

 

Charlotte vil fremover koncentrere sig om iskiosk og fiskebutik.

Hun vil gerne have lavet et par ændringer i fiskebutikken. En væg skal ændres og opvaskemaskinen flyttes ind ved siden af kølerummet. Vil også gerne have taget hævet i det bagvedliggende skur.

Vores broer fjedrer og gynger. Det skal understøttes meget bedre.

Bro terrasserne er ved at rådne op.

 

 

Referent:

 

Lars Fibæk

 

 

Bestyrelse

 

 

Niels Rasmussen                                       Kim Jæger                                                                Lars Fibæk

 

 

 

Bo Vernersen                                          John Nielsen                                                      Ole Skadhauge