Referat bestyrelsesmøde torsdag den. 11. okt. 2018

 

  1. Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde, underskrives.
  2. Status m.h.t. tiltag i efteråret 2018 og forår 2019?
  3. EVT udlejning af værft bygningen (smedeværkstedet)?
  4. Nyt fra Havnefogeden
  5. Lidt tal fra kasseren, Torbjørn
  6. Dato for generalforsamling 2019, og arbejdsdage forår og efterår?
  7. Gennemgang af opgaveliste.
  8. Bordet rundt E.v.t

 

Afbud fra Kim, Torbjørn og Bo

 

Ad. 1.

Ok. Referat underskrevet.

 

Ad. 2.

Bo fra MFK har opsagt sin stilling. Det har betydning for projekterne på havnen.

Udskiftning af lamper ved indsejlingen til lystbådehavnen færdiggøres iflg. Aftale med Allan.

Udskiftning af pæle kan måske sættes i gang, udskiftningen skulle foretages sammen med Mariager havn.

Men vi kommer til at starte på bar bund og der vil nok gå op til et år før samarbejdet kører på skinner igen.

Allan kontakter havnen når der er styr på det.

 

 

 

 

Niels og Brian sørger for at hjemtage to tilbud på de nye skure, så der er styr på opførelsen hvis kystbeskyttelses linjen ophæves.

Pengene fra Event ØH til indkøb af el standere 12.000 kr. Der indkøbes 4 stk. som opsættes til foråret. Pris bliver 21.000 kr. plus montering.

Omlægning af fliser og etablering af en ekstra række ved havnekontoret sættes i gang. Pris 49.000 kr.

Kodelåse indkøbes og monteres. Pris ca. 4.000 kr. pr. stk.

Der indhentes tilbud på udendørs bruser ved badebroen. Skal fræses ned i asfalten.

Antal gæstebåde og autocamper i 2017         1660 både        445 auto campere i alt 2105

Antal gæstebåde og autocamper i 2018         2332 både        695 auto campere i alt 3027.

Det er en stigning på knap 45% fra 2017

Der nedsættes et udvalg (John og Brian) til, at se på en ny måde at fortøje på ved jolle broen.

Vi skal til næste år ansøge Event ØH om tilskud til el + vand stander til jollebroen.

 

Ad. 3.

Ole Andersen har ønsket at leje smedjen som erhvervslejemål i en længere periode.

Han kan låne smedjen for 1.000 kr. pr. mdr. + forskellig arbejdsopgaver for havnen.

Skriver havnens brugere sig op til at bruge smedjen skal der afregnes ved booking.

Emnet tages op igen på december mødet. Niels kontakter Ole.

 

Ad. 4.

Havnen har vundet 50.000 kr. til et krappe univers.

Der er forslag til at bruge nogle af pengene til:

Skab med redningsveste til udlån til børn i alderen 3-7 år.

Arkimedes snegl.

 

 

Der skal males krabber på væggen.

Krabbe væddeløbsbaner skal istandsættes. Brian sørger for at få lavet 2 nye baner.

  1. 5.

Der er ikke mange der har brugt beddingen i den sæson.

Tagrender og gavlbrædder skiftes på toiletbygningen.

Brians PC er gammel og slidt. Bevilges 5.000 kr. til køb af ny.

Brian og Lars skal have lært at udsende fælles mail til alle vore medlemmer.

Den 15 oktober opdateres fiberbåndet og der kommer måske et nyt password.

Der afholdes møde med MFK ejendomscenter den 23-10-2018 ang vedligeholdelse af bygninger på havnen.

Oprydning af bådvogne og stativer, dem der ikke bruges kontaktes så de kan blive fjernet ellers skrottes, de skal være mærket med tydelig navn og telefon nr.

 

Ad. 6.

Ok. Ser fint ud. Se bilag.

 

 

Ad. 7.

Generalforsamling den 16 marts 2019.

Arbejdsdage 2019 bliver 23 marts, 6 april og 12 oktober.

Alle dage fra kl. 9.00 til 12.00.

 

Ad. 8.

Ok. Se bilag.

 

Ad. 9.

 

Musik på havnen 2019 bliver den 31 maj og 1 juni.

Julefrokost den 24 november i Multihuset. Tilmelding udsendes.

 

Referent:

 

Lars Fibæk

 

 

Bestyrelse

 

 

Niels Rasmussen                                       Kim Jæger                                                                Lars Fibæk

 

 

 

Bo Vernersen                                          John Nielsen                                                      Ole Skadhauge