Øster Hurups vinteropbevaring af både foregår på den store  parkeringsplads.

Der udarbejdes hver år en oversigt over hvor bådene skal placeres, der kan forekomme ændringer i bådenes placering fra år til år.

Hvis du ønsker en plads til din båd, bedes du/I kontakte Dorte Heiselberg heiselberg@mail.dk – hvis du ikke er medlem af Øster Hurup Bådklub.

Er du medlem af bådklubben får du besked via bådklubbens mailsystem.