Øster Hurup Havn

januar 4, 2017 8:49 am

Beliggenhed
Kattegat
56°48,3’N 10°17,0’E – kort 122

Havnen
Ejes af Mariager Fjord kommune og administreres af Foreningen Øster Hurup Havn.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m. NW-lige vinde giver indtil 1,3 m højvande og SE-lige vinde indtil 0,5 m lavvande.

 

 

Persondatapolitik 2018

Persondatapolitik for Øster Hurup Havn

Øster Hurup Havn er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af Øster Hurup Havn, og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved Øster Hurup Havn behandling af dine personoplysninger. Øster Hurup Havn behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning. .
1. Hvornår indsamler og anvender Øster Hurup Havn dine personoplysninger

Øster Hurup Havn indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

 1. Når du indmelder dig som medlem af Øster Hurup Havn, eller udøver medlemsaktiviteter.
 2. Når du tilmelder dig som medlem af Øster Hurup Havn eller ønsker at gøre brug af Øster Hurup Havn indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af Øster Hurup Havn, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig.

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud samt for at kunne modtage til og frameldinger til aktiviteter og arrangementer. I denne forbindelse indsamler vi alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse, telefonnummer og emailadresse.

 

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til Øster Hurup Havn.

 1. Hvornår videregiver Øster Hurup Havn dine personoplysninger

Øster Hurup Havn kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

 • ​a. hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning. Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos Øster Hurup Havn
 • 3. Hvordan beskytter Øster Hurup Havn dine personoplysninger
 • Øster Hurup Havn har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Øster Hurup Havn sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Øster Hurup Havn kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Øster Hurup Havn sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.
 • 4.Hvilke rettigheder har du
 • Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Øster Hurup Havn behandler om dig, kan du rette henvendelse til Øster Hurup Havn havnefoged@osterhuruphavn.dk eller telefonnummer 51 29 19 01.Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Øster Hurup Havn behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Øster Hurup Havn om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Øster Hurup Havn er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i Øster Hurup Havns indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes.
 • 5.Hvor længe opbevarer Øster Hurup Havn dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse
 • Hos Øster Hurup Havn gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom administration af dit medlemskab af Øster Hurup Havn, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig Øster Hurup Havn ) af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.

  1. Hvad sker der, når (Øster Hurup Havn ændre denne persondatapolitik

  Øster Hurup Havn opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at Øster Hurup Havn løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Øster Hurup Havn dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte Øster Hurup Havn på havnefoged@osterhuruphavn.dk

 • 7. Henvendelser og spørgsmål
 • Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig: Øster Hurup Havn, Havnen 46, Øster Hurup,9560 Hadsund havnefoged@osterhuruphavn.dk           Mobil 51 29 19 01